Felhasználási Feltételek

Általános szerződési feltételek

A www.mysensoo.ro weboldal felhasználási feltételei (a továbbiakban “Felhasználási Feltételek”) megalapozzák azokat a kritériumokat, amellyel egy személy látogathatja vagy elérheti a www.mysensoo.ro weboldalt ( a továbbiakban ''weboldal'' vagy ''mysensoo.ro'') vagy használhatja akármilyen formában azokat a szolgáltatásokat, amelyeket az mysensoo.ro site (a továbbiakban '' mysensoo.ro'') kínál. Ezeknek a Felhasználási Feltételeknek vagy az ebben álló akármilyen rendelkezésnek az el nem fogadása azt a kötelezettséget vonja maga után, hogy a felhasználó abban a pillanatban megszüntesse az mysensoo.ro látogatását. Ha tovább látogatja az mysensoo.ro-t, akármelyik oldalát vagy használja az infostrem.ro által ajánlott szolgáltatásokat vagy ennek bármilyen komponensét, azt jelenti, hogy teljesen és feltétel nélkül beleegyezett a Felhasználási Feltételekbe és ennek bármely rendelkezésébe.

Tájékoztató a személyes adatok védelméről

A 677/2001 törvény az egyének védelméről, tekintettel a személyes adatok felhasználásáról és ezen adatok szabad mozgásáról, szerkesztve és kiegészítve a 506/2004 törvénnyel, amely tekintettel van a személyes adatok feldolgozására és a magánélet megőrzésére, az elektronikus hírközlés ágazatában, e törvények szerint az mysensoo.ro, a felhasználó által megadott adatokat biztonságos körülmények közt és az itt meghatározott célra fogja használni. A Felhasználók értesítve vannak arról, hogy a személyes adatok, amelyeket ők adtak meg, arra vannak felhasználva, hogy az mysensoo.ro szolgáltatásokat, reklám és marketingszolgáltatásokat és statisztikai szolgáltatásokat kapjanak. A Felhasználók megadhatnak személyes adatokat annak érdekében, hogy érvényes fiókot hozzanak létre, hogy az mysensoo.ro által ajánlott szolgáltatásokat igénybe vehessék.

Az mysensoo.ro-n elérhető anyagok és információk

A tartalom, desgin, grafikai elemek, amik a weboldalon vannak, beleértve, de nem korlátozva az összes szöveges tartalom, a szolgáltatások összes technikai forrásai, amelyek a weboldalon vannak és amelyek a jövőben lesznek, kivéve abban az esetben, amikor egy más tulajdonos van megemlítve, az oldalak forrásai és minden más adat, amely bármilyen formában a weboldalon talalható (newsletter formájában stb.), amely a felhasználónak vannak továbbítva, az mysensoo.ro-hoz tartozik. A weboldal tartalma lényegtelen, hogy milyen zónában található az infostrem.ro-n és elhanyagolható, hogy milyen formában, kizárólagosan csak magán célra használható fel, tölthető le, nyomtatható ki vagy jeleníthető meg más weboldalon, azzal a feltétellel, hogy megőrződik módosítatlanul az összes elem. A weboldal tartalmának bármilyen más célra való használata az mysensoo.ro írásos hozzájárulásával lehetséges és csak azokban a helyzetekben, amelyeket az mysensoo.ro határoz meg. Így az mysensoo.ro tartalmát tilos másolni, átvenni, reprodukálni, közzétenni, átadni, eladni bármilyen internetes oldalon vagy akármilyen más területen közzétenni részleges, teljes vagy szerkesztett állapotban. Az mysensoo.ro fenntartja a jogot, hogy pereljen minden olyan személyt és szervezetet, amelyek a fentebb említett előírásokat megszegik. Az mysensoo.ro tartalmának, magáncélon kívüli felhasználásának a kérvényeit elküldheti az MySensoo címére, vagy e-mailben a contact@mysensoo.ro-ra. Minden személy, aki bármilyen módon információt küld a weboldalra, vállalja, hogy nem sért semmilyen szerzői jogot, vagy bármilyen más tulajdoni jogot, amelyet egy harmadik személy felhozhat a weboldalra küldött tartalommal szemben. Azon személyek, akik bármilyen módón információkat vagy anyagokat küldenek a weboldalra, megértik és teljesen elfogadják, hogy ezeknek a kötelezettségeknek valamilyen módon való megsértése nem az mysensoo.ro weboldalt terheli, hanem kizárólagosan csak az adott személyt.

A felelősség korlátozása

Az mysensoo.ro nem vállalja a felelősséget a weboldal tartalmáért, azokért a tartalmakért, amelyeket partnereik vagy felhasználóik kínálnak. Az mysensoo.ro minden erőfeszítést megtesz annak érdekében, hogy a weboldal tartalma hihető és megbízható legyen és megpróbálja kijavítani az összes hibát minél rövidebb időn belül. Azonban az mysensoo.ro nem felelős azokban az esetekben, amikor a partnereik vagy a az oldal felhasználói hamis, hibás vagy hiányos információkat küldenek a weboldalra. Értelemszerűen, a felhasználók elfogadják, hogy mentesítik az mysensoo.ro-t minden olyan törvényes vagy törvénytelen esetben, amelyek abból keletkeztek, hogy a felhasználó rosszul vagy csalárd módon használta a weboldalt. Vis maior esetén az mysensoo.ro és/vagy szolgáltatói, igazgatói, alkalmazottai, leányvállalatai és ügynökei teljesen mentesülnek a felelősség alól. Vis maior szituákciókba beletartoznak, de nincsenek korlátozva a következőkre: műszaki hiba az mysensoo.ro berendezéseiben, internetkapcsolat hiánya, telefonkapcsolat hiánya, számítógépes vírusok, jogosulatlan hozzáférés a weboldal rendszereihez, kezelési hibák, sztrájk, stb. Az mysensoo.ro felhasználói beleegyeznek abba, hogy megvédjék és biztosítsák az infostrem.ro-t és/vagy szolgáltatóit, igazgatóit, alkalmazottait, leányvállalatait és ügynökeit minden igénnyel, követeléssel, akcióval, díjjal, veszteséggel, költséggel (beleértve az ügyvédek költségét) , bírsággal, rendelettel, büntetéssel szemben, amely akkor keletkezett, amikor a felhasználó az mysensoo.ro szolgáltatásait használta.

Felhasználási Feltételek megváltoztatása

Az mysensoo.ro-nak jogában áll bármikor és bármilyen módón megváltoztatni a Felhasználási Feltételekben leírt rendelkezéseket vagy az egész Felhasználási Feltételt előzetes bejelentés nélkül vagy anélkül, hogy betöltsön valami kötelezettséget az MySensoo felhasználója felé. Minden módosítás teljesen és feltétel nélkül el lesz fogadva a felhasználó által azzal, hogy használja az mysensoo.ro által ajánlott funkciókat vagy azáltal, hogy meglátogatja az mysensoo.ro weboldalt. Ezen módosítások el nem fogadása azt a kötelezettséget vonják maga után, hogy a felhasználó megszünteti a weboldal böngészését és az mysensoo.ro által ajánlott bármilyen szolgáltatás használatát.

Alkalmazandó jog. Pereskedés

Az mysensoo.ro weboldal felhasználóinak a jogai és kötelezettségei, amelyek le vannak írva a Felhasználási Feltételekben és minden jogi eljárást, amelyet a Felhasználási Feltételekben leírtak hoznak létre, Romániában a jelenleg érvényben lévő törvények szerint lesznek értelmezve és szabályozva. Bármilyen vita, amelyet a ''Felhasználási Feltételek'' szül, barátságos úton lesz rendezve. Hogyha a két félnek a vitában nem sikerül közös megegyezésre jutni, ezt a Román bíróság fogja megoldani.