Termeni și Condiții

Termeni generali

Termenii si condițiile de utilizare a site-ului www.mysensoo.ro (denumite în continuare "Termeni și Condiții") stabilesc care sunt condițiile in care orice persoană poate vizita ori accesa site-ul www.mysensoo.ro (denumit in continuare "Site" și/sau "Mysensoo.ro") ori poate utiliza în orice mod serviciile oferite prin intermediul site-ului (denumit în continuare "Mysensoo.ro"). Neacceptarea acestor Termeni și Condiții ori a oricărei prevederi din acestea atrage obligația persoanei respective de a înceta de îndata accesarea site-ului, iar accesarea sau vizitarea în continuare a site-ului, a oricărei pagini din acesta și/sau utilizarea Serviciilor Mysensoo.ro, precum și a oricărui component al acestora constituie o acceptare în întregime și necondiționată a Termenilor si Condițiilor și a oricărei prevederi din acestea.

Nota de informare privind protecția datelor personale

Conform cerințelor Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, modificată și completată și ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice, Mysensoo.ro va administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele personale furnizate de către Utilizatori. Utilizatorii sunt informați ca datele personale furnizate de către ei sunt prelucrate în scopul oferirii în condiții optime de către Mysensoo.ro a serviciilor pe internet, a serviciilor de furnizare bunuri și servicii, a serviciilor de reclamă marketing și publicitate și a serviciilor de statistică. La opțiunea Utilizatorilor ei furnizează unele date personale ale lor pentru a își crea un cont valabil și pentru a beneficia de serviciile oferite de către Mysensoo.ro.

Materialele și informațiile accesibile prin intermediul Site-ului

Conținutul, design-ul, elementele de grafică ale Site-urilor, inclusiv dar fără a se limita la acestea, tot conținutul în format text, precum și sursele tehnice ale tuturor serviciilor și facilităților prezente și viitoare, cu excepția cazului când este menționat expres un alt proprietar, sursele paginilor dar și orice alt material, transmis sub orice formă de și/sau către Utilizatori (prin vizualizare directă pe site, prin newslettere etc,) aparțin Mysensoo.ro si reprezintă Conținutul Site-ului. Conținutul Site-ului, indiferent de zona în care se află în Site și indiferent de tip, poate fi utilizat exclusiv în scopuri personale prin afișare pe ecranul unui computer personal sau a unui alt dispozitiv electronic de afișare a unei pagini web și/sau prin imprimare/descărcare, în scop personal și necomercial, a anumitor documente sau informații explicit desemnate în acest scop, cu condiția păstrării nemodificate a tuturor elementelor care fac referire la drepturile de proprietate intelectuală, alte drepturi de proprietate și condițiile de utilizare ale documentelor sau informațiilor respective. Orice utilizare a Continutului Site-ului de către terțe persoane în alte scopuri decât cel personal, se poate face numai cu acordul scris, expres și prealabil al Mysensoo.ro și în condițiile stabilite in mod exclusiv de către Mysensoo.ro. Astfel este interzisă copierea, preluarea, reproducerea, publicarea, transmiterea, vânzarea, distribuția parțială, integrală sau modificată, facută pe un site de internet sau în orice alta parte, a Conținutului Site-ului sau a oricărei părți a acestuia efectuate in alte scopuri decât cel personal și necomercial. Mysensoo.ro își rezervă dreptul de a acționa în instanță orice persoană și/sau entitate care încalcă în orice mod prevederile de mai sus. Cererile de utilizare a Conținutului Site-ului in orice scop altul decât cel personal pot fi făcute la adresa: [adresa de corespondență a Mysensoo.ro], sau prin e-mail la adresa contact@mysensoo.ro. Orice persoană care expediază în orice mod informații ori materiale către Site își asumă obligația de a nu prejudicia in nici un mod drepturile de autor precum și orice alte drepturi de proprietate intelectuală pe care o terță persoană le-ar putea invoca în legatură cu materialele și informațiile transmise în orice mod către Site, iar persoanele care expediază în orice mod informații ori materiale înțeleg și acceptă că incălcarea în orice mod a acestei obligații nu poate angaja în nici un mod răspunderea Mysensoo.ro, ci numai răspunderea persoanelor respective.

Limitarea răspunderii

Mysensoo.ro nu își asumă obligația și nu garantează implicit sau expres, pentru conținutul de pe Site, pentru conținutul oferit de partenerii săi sau de Utilizatorii Site-ului. Mysensoo.ro va face toate eforturile rezonabile pentru a asigura acuratețea și încrederea în Site și va incerca să corecteze erorile și omisiunile cât mai repede posibil. Cu toate acestea, Mysensoo.ro nu este responsabilă pentru inadvertente, erori sau omisiuni în cadrul informațiilor furnizate de către partenerii comerciali ai Mysensoo.ro și/sau de către Utilizatori precum și pentru corectitudinea și exactitatea acestor informații. În mod expres, Utilizatorii Site-ului sunt de acord să exonereze de răspundere pe Mysensoo.ro pentru orice acțiune judiciară sau extrajudiciară, care provine ca urmare a utilizării incorecte sau frauduloase a Site-ului. Pentru caz de forță majoră, Mysensoo.ro și/sau operatorii, directorii, angajații, sucursalele, filialele și reprezentanții săi, sunt exonerați total de răspundere. Cazurile de forță majoră includ, dar nu se limitează la, erori de funcționare ale echipamentului tehnic al Mysensoo.ro, lipsa funcționării conexiunii la internet, lipsa funcționării conexiunilor de telefon, virușii informatici, accesul neautorizat în sistemele Site-ului, erorile de operare, greva etc. Utilizatorii sunt de acord să protejeze și să asigure pe Mysensoo.ro și/sau pe operatorii, directorii, angajații, sucursalele, filialele și reprezentanții săi de și împotriva oricăror cereri, pretenții, acțiuni, împuneri, pierderi, daune, costuri (incluzând, fără nici un fel de limitare, onorăriile avocaților), cheltuieli, judecati, decizii, amenzi, regularizări sau alte obligații rezultate sau relaționate cu orice altă acțiune a Utilizatorului în legatură cu utilizarea serviciilor Mysensoo.ro sau orice alt aspect relaționat Serviciilor Mysensoo.ro.

Modificarea Termenilor și Condițiilor

Mysensoo.ro are dreptul de a modifica oricând și în orice mod oricare dintre prevederile din Termeni și Condiții sau Termenii și Condițiile in întregime, fără nici o notificare prealabilă și fără a fi obligată să indeplinească vreo altă formalitate față de Utilizatori. Orice modificare este acceptată deplin și necondiționat de către Utilizatorii Site-ului prin simpla utilizare sau accesare a oricărei facilități oferite de Site sau de Serviciile Mysensoo.ro ori prin accesarea Site-ului, intervenită oricând după operarea modificării, iar neacceptarea oricărei modificări atrage obligația respectivului Utilizator de a inceta de îndată accesarea Site-ului și/sau utilizarea în orice mod a Serviciilor Mysensoo.ro.

Legea aplicabilă. Litigii

Drepturile și obligațiile Utilizatorilor Site-ului Mysensoo.ro, prevăzute de Termeni și Condiții, precum și toate efectele juridice pe care le produc Termenii și Condițiile vor fi interpretate și guvernate în conformitate cu legea romană în vigoare. Orice litigiu născut din sau în legatura cu Termenii și Condițiile va fi soluționat pe cale amiabilă. În caz de imposibilitate de a ajunge la un acord, litigiul vor fi soluționat de către instanță judecatorească română competentă aflată în raza teritorială a municipiului Cluj-Napoca.